06-55944020    jolanda-nauw@live.nl

TARIEVEN

Therapeutische Voetreflexbehandeling (ca. 60 min) €55,-

Als oorreflexologie (ooracupunctuur/acupressuur) toegepast zal worden, is dit onderdeel van een voetreflexbehandeling, daar zullen geen extra kosten voor in rekening gebracht worden.


Lid beroepsvereniging

VoetreflexPlus Jolanda Nauw is lid van de beroepsvereniging VNRT en RBCZ.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk, mits er een aanvullende verzekering is voor alternatieve geneeswijzen. Via onderstaande link kunt u nagaan wat op u van toepassing is.

www.vnrt.nl/wp-content/uploads/2019/11/2020-vergoedingenoverzicht-zorgverzekeraars-versie-dd-28-nov-2019.pdf


Annuleren gemaakte afspraak

Mits een afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt er 50% van de totale kosten in rekening gebracht.  


Privacyverklaring

Praktijk voor VoetreflexPlus Jolanda Nauw
Wilhelminastraat 65
8019 AL Zwolle
KVK- nr. 64858278


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling: reflexzonetherapie
  • De kosten van het consult