06-55944020    jolanda-nauw@live.nl

TCM

Het ontstaan van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) gaat al zo'n 5000 jaar terug. De geneeskunde is gebaseerd op het begrip Qi (chi), dat te vertalen is als energie. Deze energie heeft veel verschillende vormen, zowel in het lichaam als in de ons omringende natuur. Qi is betrokken bij onze gevoelens, gedachten en ook bij alle fysieke processen van de mens. Een belangrijk aspect van TCM is de nauwe verbondenheid met de natuur en de relatie tussen lichaam, ziel en geest.

Qi stroomt in het lichaam door de meridianen, een netwerk van energiebanen dat ieder deel van het lichaam voorziet van energie.

In een gezonde toestand is de energiestroom in evenwicht, echter door invloeden van binnenuit of van buitenaf kan de balans verstoord raken. Wanneer de mens er niet in slaagt om op een natuurlijke manier te herstellen, kan TCM een uitkomst bieden.

Achter de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) zit een holistisch mensbeeld waarin lichaam, geest en emotie een eenheid vormen. Naast de lichamelijke functies is elk orgaan ook gekoppeld aan een bepaalde emotie.

Emotionele problemen zoals verdriet kunnen orgaan- en mentale problemen geven, maar ook omgekeerd. Een blokkade in een energiebaan kan dus zowel een lichamelijke als emotionele oorzaak hebben of beiden. Bij het vinden van de oorzaak van de klachten wordt er uit gegaan van de 5 elementenleer en de Chinese orgaanfuncties. Worden de blokkades opgeheven dan komen lichaam en geest weer in balans.

TCM is in eerste instantie bedoeld als preventieve geneeskunde en vervangt nooit de reguliere gezondheidszorg.